ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτει ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 ,ISO 18001:2007  OHSAS/ ΕΛΟΤ 18001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών,Εμπορία – Πώληση Εξοπλισμού  και Εγκαταστάσεων Κινητων και Σταθερών Μονάδων Επεξεργασίας και Διαχείρισης απορριμμάτων (Μεταφορά –Συλλογή-Επεξεργασία-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση).

Προέρχεται από την εταιρεία RAM EUROPE ΑΕ η οποία  βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ορχομενού – Κάστρου, έξω από την πόλη του Ορχομενού , με  κύριο αντικείμενο την παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού.Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν μια  κάθετα  οργανωμένη μονάδας παραγωγής,  καθώς και το κεντρικό κτίριο  ανταλλακτικών και service