ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία GREENMEDIA  δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων μέσω παροχής Υπηρεσιών ή πωλήσεων του σχετικού εξοπλισμού  σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και σε Οργανισμούς  και  Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Παροχή υπηρεσιών Μηχανικής Επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αστικών απορριμμάτων
  • Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής  Ανακυκλώσιμων  Υλικών – λειτουργία ΚΔΑΥ
  • Παροχή υπηρεσιών κομποστοποίησης 
  • Πώληση εξοπλισμού Διαχείρισης απορριμμάτων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η εταιρεια προμηθεύει Δημόσιους φορείς ή ιδιωτικές εταιρείες με εξοπλισμό επεξεργασίας απορριμμάτων , τον οποίο κατασκευάζει η ίδια ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες . Ενδεικτικά ο εξοπλισμός είναι : Κινητά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μηχανικοί κομποστοποιητές , Περιστρεφόμενα κόσκινα, Μαγνητικοί διαχωριστές , Τεμαχιστές κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτει ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 ,ISO 18001:2007  OHSAS/ ΕΛΟΤ 18001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών,Εμπορία – Πώληση Εξοπλισμού  και Εγκαταστάσεων Κινητων και Σταθερών Μονάδων Επεξεργασίας και Διαχείρισης απορριμμάτων (Μεταφορά –Συλλογή-Επεξεργασία-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση).

Προέρχεται από την εταιρεία RAM EUROPE ΑΕ η οποία  βρίσκεται στο 1ο χλμ. Ορχομενού – Κάστρου, έξω από την πόλη του Ορχομενού , με  κύριο αντικείμενο την παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού.Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν μια  κάθετα  οργανωμένη μονάδας παραγωγής,  καθώς και το κεντρικό κτίριο  ανταλλακτικών και service

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΚΙΝΗΤΑ ΚΔΑΥ

Ανάλογα με τις απαιτούμενες συνθήκες  , η εταιρεία GREENMEDIA διαθέτει : Κινητά ΚΔΑΥ – 10 θέσεων Κινητά ΚΔΑΥ – 20 θέσεων Κινητά ΚΔΑΥ – 8 θέσεων κυκλικά Διπλά Κινητά ΚΔΑΥ Κινητά ΚΔΑΥ σε οχήματα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ