ΚΙΝΗΤΑ ΚΔΑΥ

Ανάλογα με τις απαιτούμενες συνθήκες  , η εταιρεία GREENMEDIA διαθέτει :

Κινητά ΚΔΑΥ – 10 θέσεων

Κινητά ΚΔΑΥ – 20 θέσεων

Κινητά ΚΔΑΥ – 8 θέσεων κυκλικά

Διπλά Κινητά ΚΔΑΥ

Κινητά ΚΔΑΥ σε οχήματα